Draai uw scherm voor de beste ervaring.
Turn your screen for the best experience.

Voorwaarden

Privacybeleid

De Koepel gaat op een zorgvuldige wijze om met uw persoonsgegevens en deze zullen vertrouwelijk worden behandeld met inachtneming van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Op de website van De Koepel kunnen links zijn opgenomen van derden, niet bij De Koepel behorend. De Koepel kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens.

Algemene voorwaarden

Iedereen die gebruik maakt van de website van De Koepel gaat akkoord met onderstaande voorwaarden. De informatie op deze website wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De Koepel streeft ernaar om de inhoud van deze website actueel te houden en/of aan te vullen.

Informatie en aansprakelijkheid
Hoewel De Koepel zich inspant om nauwkeurige informatie te verstrekken op deze website en via andere communicatie is het mogelijk dat er fouten en/of onvolledigheden in voorkomen. De Koepel aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, direct of indirect, voor schade die direct of indirect voortvloeit uit enig advies, mening, informatie of onvolledigheden, al dan niet door nalatigheid, op deze website of door diensten van De Koepel.

U draagt zelf verantwoordelijkheid voor de acties die u onderneemt op basis van de inhoud van, of waartoe u toegang heeft via, deze website. Adviezen van De Koepel zijn altijd vrijblijvend en niet voor onze verantwoordelijkheid. Bovendien biedt De Koepel geen garantie voor het foutloos en permanent functioneren van deze website. Indien u een fout en/of onvolledigheid tegenkomt, stelt De Koepel het zeer op prijs hierop te worden geattendeerd via het contactformulier/e-mailadres. De Koepel behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze site op elk gewenst moment en zonder kennisgeving te wijzigen. De teksten en artikelen zijn geschreven vanuit persoonlijke ervaring of expertise en dienen uitsluitend als algemene informatie. Deze website is geen officiële instantie.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen berusten bij De Koepel.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van De Koepel, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht, tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. Bovendien is bronvermelding altijd vereist.