Draai uw scherm voor de beste ervaring.
Turn your screen for the best experience.

Share2Day

Sociale kaart

Louise de Colignystraat 15
1814 JA Alkmaar

Het doel van onze stichting is om verschillende werelden bij elkaar te brengen en aandacht te vragen voor actuele maatschappelijke thema’s zoals armoede, minimabeleid, tolerantie en onderwijs. Delen staat voor ons centraal: van kennis, middelen en ervaringen.

Een belangrijke doelgroep zijn minima in het algemeen en in het bijzonder kinderen en jongvolwassenen die het om verschillende redenen niet mee zit, bijvoorbeeld door armoede, een moeilijke thuissituatie of leerproblemen.

Share2day helpt hen door het opzetten en coördineren van diverse projecten zoals Elk kind een fiets, ons Fietsenplan voor ouders in minimagezinnen en het Steunfonds Minima Alkmaar. We doen momenteel ook onderzoek naar de positie van minima in Alkmaar.

Door onze projecten lokaal en overzichtelijk te houden, versterkt door lokale partners, is goed te zien wat er van het geld en de goederen terecht komt.