Draai uw scherm voor de beste ervaring.
Turn your screen for the best experience.

Veilig Thuis: geldstress leidt tot toenemend aantal emotioneel verwaarloosde kinderen

Kennisbank

Veilig Thuis, de organisatie die meldingen van huiselijk geweld registreert en onderzoekt, ziet een record aantal meldingen van emotioneel verwaarloosde kinderen en schrijft dit mede toe aan geldstress bij de ouders.

Veilig Thuis heeft in de eerste zes maanden van dit jaar meer dan 50.000 casussen behandeld, waarvan er 13.000 betrekking hadden op emotioneel verwaarloosde kinderen, het hoogste aantal in de vijf jaar sinds de cijfers worden bijgehouden. Ook het aantal gevallen van fysieke verwaarlozing is met ruim 3000 nog niet eerder zo hoog geweest.

Een deel van die toename is te verklaren doordat er de afgelopen jaren meer aandacht voor het probleem is gekomen, maar ook zijn de problemen die leiden tot emotionele verwaarlozing ook echt groter geworden. De aanhoudende inflatie, hoge energiekosten en de krappe huizenmarkt spelen volgens Veilig Thuis een grote rol bij de toenemende stress die ouders ervaren.

‘Dat kan betekenen dat er meer onrust is in gezinnen en dat er meer ruzies plaatsvinden waar de kinderen bij zijn,’ vertelde Veilig Thuis-voorzitter Judith Kuypers op 2 november in het NOS Radio 1 Journaal. ‘Door de stress vinden ouders het ontzettend ingewikkeld om te kijken wat er belangrijk is voor hun kinderen. Ze geven onvoldoende liefde en aandacht.’

Ook het College voor de Rechten van de Mens wees er onlangs nog op dat er een sterk verband is tussen armoede en (emotionele) verwaarlozing. Van de onderzochte gezinnen die te maken kregen met kinderbeschermingsmaatregelen leefde 46 procent onder de armoedegrens. Ook uit onderzoeken die zijn uitgevoerd naar aanleiding van de Toeslagenaffaire blijkt dat armoede een belangrijke rol kan spelen bij het ontstaan van opvoedings- en/of ontwikkelingsproblemen.

Iedereen die slachtoffer is of vermoedt dat een kind mishandeld wordt kan zich melden bij Veilig Thuis. De hulporganisatie gaat vervolgens in gesprek met het kind en de ouders en probeert hen op weg te helpen, bijvoorbeeld door ze te koppelen aan professionals die ouders kunnen helpen met hun (financiële) situatie. Veilig Thuis Noord-Holland Noord is het Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling voor de regio Noord-Holland-Noord.

Bronnen:
‘Recordaantal fysiek en emotioneel verwaarloosde kinderen: financiële stress speelt een rol’. Algemeen Dagblad, 2 november 2023
‘Veilig Thuis: meer emotioneel verwaarloosde kinderen door ouders met geldstress.’ NOS.nl, 2 november 2023