Draai uw scherm voor de beste ervaring.
Turn your screen for the best experience.

RCO de Hoofdzaak

Sociale kaart

Van Maerlantstraat 8
1813 BH Alkmaar

De Hoofdzaak verbindt mensen met een psychische kwetsbaarheid. Door middel van zelfhulp en de ontwikkeling van ervaringsdeskundigheid stimuleren we activiteiten, cursussen en projecten die voortkomen uit de initiatieven van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Die activiteiten, cursussen en projecten zijn kleinschalig en innovatief en erop gericht dat mensen met een psychische kwetsbaarheid zelfregie krijgen op het eigen herstel en betekenis kunnen geven aan de eigen ervaringen. Ook versterken we de positie van mensen met een psychische kwetsbaarheid in de samenleving door collectieve belangenbehartiging, zodat zij (weer) een gewaardeerde rol in de samenleving kunnen innemen.