Draai uw scherm voor de beste ervaring.
Turn your screen for the best experience.

Dialoog-Taalhulp

Sociale kaart

Dialoog – Taalhulp voor anderstaligen is een vereniging van vrijwilige taalbegeleiders in Alkmaar en is opgericht in 2015. Het bestuur bestaat uit Ronald Gunst, voorzitter, Tilly Bestevaar-Roobeek, secretaris en coördinator, Ton Visser, penningmeester, en algemeen bestuursleden Marlies ten Berge en Mascha Geleijnse.

De doelgroep van Dialoog – Taalhulp zijn mannen en vrouwen, al dan niet inburgeraars, die in hun land van herkomst een basisopleiding en/of een middelbare en/of een hogere opleiding hebben gevolgd. De deelnemers zijn legaal in Nederland. Door één tot twee uur taalhulp per week wordt begrip gekweekt voor elkaars cultuur, ontstaat beter perspectief op studie en/of werk, wordt spreekangst overwonnen en wordt het welzijn van anderstaligen bevorderd.

HBT – We zijn aangesloten bij het landelijk platform “Het Begint met Taal”.