Draai uw scherm voor de beste ervaring.
Turn your screen for the best experience.

Meldpunt Vangnet en Advies (OGGZ)

Sociale kaart

Hertog Aalbrechtweg 22
1823 DL Alkmaar

Signaleer je in jouw omgeving verwaarlozing, financiële problemen, eenzaamheid, mishandeling en/of verward gedrag? Als mensen de weg naar hulp niet weten te vinden of hulp vermijden, kun je contact opnemen met het Meldpunt Vangnet en Advies/OGGZ (Openbare Geestelijke Gezondheidszorg). We noemen dit ook wel ‘bemoeizorg’. Het gaat hierbij vaak om mensen met meerdere problemen.

Na een melding legt het OGGZ team contact en wordt geprobeerd om vertrouwen te winnen. Als deze vertrouwensbasis er is, dan kan passende hulpverlening worden geboden. Het doel is om de gezondheid van kwetsbare mensen te verbeteren en ervoor te zorgen dat zij een stabiel leven kunnen leiden.