Draai uw scherm voor de beste ervaring.
Turn your screen for the best experience.

Stichting Present Alkmaar

Sociale kaart

Bestevaerstraat 2
1813 PA Alkmaar

Stichting Present Alkmaar wil een brug slaan tussen mensen die iets willen geven (van hun
tijd, aandacht, interesse, kennis en vaardigheden) en mensen die daarmee geholpen kunnen
worden. Present Alkmaar organiseert en begeleidt hulpprojecten door vrijwilligersgroepen
voor mensen zonder financiële middelen en zonder sociaal netwerk.

Een brug en een mens met open armen, dat is waar Present voor staat. Dit is zichtbaar in het
logo. Het organiseren van ontmoetingen, mensen met elkaar verbinden, er voor elkaar zijn,
het teweeg brengen van begrip en bewustwording om zo armoede en eenzaamheid tegen te
gaan. Present wil een beweging op gang brengen waarin steeds meer mensen het
vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien.

Present wil hulp bieden waar het écht nodig is. Zij maakt daarvoor gebruik van signalen die
door maatschappelijke organisaties worden afgegeven of hulpvragen die door hen worden
gemeld. Bij aanmelding van hulpvragen is ‘onvoldoende financiële middelen’ één van de
criteria. De mensen die hulp ontvangen staan er meestal alleen voor en zonder financiële
middelen en/of door gezondheidproblemen, kunnen ze bepaalde dingen niet zelf uitvoeren
of laten uitvoeren.

Hulpvragen kunnen praktisch zijn in en om de woning (bv. schilderen, vloer leggen, hulp bij
verhuizing, opknappen van verwaarloosde tuinen) of sociaal (bv. samen koken, wandelen,
iets creatiefs). Present Alkmaar koppelt het aanbod van groepen om zich voor een ander in
te zetten (bv. verenigingen, bedrijven, (sport)teams, vriendengroepen, scholen en gezinnen)
aan hulpvragen. Door groepen kan er in één dag of dagdeel veel gedaan worden. Zo worden
grote werkzaamheden opgepakt en wordt er een verschil gemaakt voor iemand die anders
geen mogelijkheden heeft.

Het gaat Present niet alleen om de geboden hulp, maar juist ook om de ontmoeting tussen
mensen uit verschillende leefwerelden, die tijdens een project kennis maken met elkaar.
Door de projecten komen we bij mensen thuis en is er persoonlijk contact. Bij
vrijwilligersgroepen die zich inzetten ontstaat er (meer) bewustwording en begrip over o.a.
armoede, eenzaamheid en de moeilijke situatie waarin sommige mensen zich bevinden.

Naast de hulpvragen die op projectbasis worden uitgevoerd, organiseert Present Alkmaar
ook een aantal acties en specifieke projecten waarin mensen van allerlei leeftijden,
verschillende situaties en afkomst elkaar ontmoeten en die een lichtpuntje brengen in
situaties van armoede en/of eenzaamheid (bv. de kerstengelactie waarbij mensen in de
adventstijd voor kerst wekelijks een attentie ontvangen, het uitdelen van zomerpakketten
door vrijwilligers, sociaal tuinieren waarbij, voor bewoners die daarvoor in aanmerking
komen, hun tuin opnieuw beplant wordt met onderhoudsvriendelijke beplanting).

Present Alkmaar heeft een breed netwerk en werkt samen met veel maatschappelijke
organisaties, waardoor we vaak ook iets kunnen betekenen om te voorzien in materialen of
benodigdheden die voor iemand dringend nodig zijn.